ClickCease
פתח תקווה
בית ספר יסודי
מוזיקאלי הס
בית ספר הס בית ספר מוזיקאלי – ייחודי בתחומו
.בו כולם "מנגנים להצלחה" ולכל אחד "ניגון אישי"
ייחודיות
אני מאמין של בית הספר הוא שכל ילד וילדה יכולים ללמוד לנגן, לשיר, וליצור מוזיקה. המוסיקה מהווה מנוף לטיפוח אישי, מרחיבה אופקים ומביאה ליחסי כבוד בין התלמידים, יצירת אקלים חינוכי מיטבי ואפס אלימות.
למידה
בית ספר "הס" מקדם פדגוגיה איכותית בדגש על קידום
הישגים לימודיים: מרחבי לימוד חוץ כיתתיים, פרויקטים
חדשניים ומיוחדים כמו למידה רב תחומית (PBL) ,ימי שיא
פדגוגיים במעגל החיים הלאומי. כל אלו מובילים למצוינות
והצטיינות בניגון להצלחה.
מצוינות והצטיינות בבית הספר
תלמידים בתוכנית אמירים מתנסים בחוויות החקר והלמידה "מחוץ לקופסא" ובכך אנו מכינים את ילדינו לקראת עתיד פורץ דרך בתחומי מוסיקה, מדע ומחשבים
א׳ תחילה
מתחילים מהתחלה עם מרחב "א' תחילה":
מרחב לימודי מוביל בתחומו לתלמידי א'.
הווי וחברה
בבית ספרנו דגש מיוחד על הבניית חברה ערכית ובה אנו
מגלים ערבות הדדית תוך כבוד, נתינה, אכפתיות
ומעורבות לצד קידום ההישגים הלימודיים
ניגון אישי
ביהס רואה חשיבות רבה לשלומם, רווחתם והתפתחותם
של כל באיו ולפיכך מטפח גישה הומניסטית. אנו מאמינים
כי מתן יחס אישי תוך טיפוח תחושת המסוגלות יאפשרו
לתלמידנו להגיע למצוינות אישית, חברתית ולימודית.
לחצו ליצירת קשר
בבית הספר ניתן ללמוד במהלך 6 השנים לימודים מוסיקליים לבחירה
אורגניות
מלודיקות
מנדולינות
מקהלה
חליליות
כינורות
הצצה לעשייה הבית ספרית מראשית שנה זו
יש לכם שאלות?
השארו פרטים
בית ספר יסודי מוזיקאלי ע״ש משה הס פתח תקווה
שפירא 46 פתח תקווה
עיצוב הקמה וניהול קמפיינים