ClickCease

תקנון

Profit Media (״Profit Media״) מברכים את החלטתכם להשאיר פרטים ולהסכים לתנאים לקבלת שירותי דיוור, פרסומים ופרסומת מ- Profit Media, שותפיו העסקיים וצדדים שלישיים (״השארת פרטים״). Profit Media מספקים חווית קניה של מוצרי כושר מתקדמים לאימון אפקטיבי ומידע אודות המוצרים הייחודיים אותם הם מציעים.
כללי:
 • השארת פרטים כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה (״התקנון הדיוור״). אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן השארת פרטים מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון דיוור זה. כמו כן, Profit Media שומרים את זכותם לשנות את תנאי תקנון הדיוור, מעת לעת, על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו.
 • האמור בתקנון הדיוור מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 • תנאים אלו חלים על השארת פרטים באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השארת פרטים, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 • השארת פרטים מיועדת לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבד. השארת פרטים של קטין מתחת לגיל 18 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.
 • במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון דיוור זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות תקנון הדיוור.
הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת:
 • משאיר פרטים מצורף גם לרשימת הדיוור של Profit Media, שותפיהם העסקיים וצדדים שלישיים, ותוחלנה לגביו הוראות הדיוור המפורטות בתקנון דיוור זה.
 • קבלת תוכן שיווקי מחייב השארת פרטים.
 • אין להשאיר פרטים של אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון הדיוור.
 • בעת השארת הפרטים יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת מגורים, תאריך לידה, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעתם הבלעדי של Profit Media). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות לקבל שירות ולסכל יצירת קשר. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם בפניה ל- Profit Media.
 • השארת פרטים והסכמה לקבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס לשירותי Profit Media, פרסומים, פרסומות, הצעות, הודעות ועדכונים (״הדיוור״) מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח – 2008 ("חוק התקשורת").
 • יודגש כי דיוור ישלח אליך רק במידה ונתת הסכמתך לכך בכפוף לתנאי תקנון הדיוור בעת השארת פרטים, בהודעה, בטלפון, בפרסום או בכל אמצעי אחר.
 • מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה לקבל שירות ודיוור מ- Profit Media שותפיהם העסקיים וצדדים שלישיים.
 • מובהר כי באפשרותך להסיר עצמך בכל עת מרשימת הדיוור באמצעות משלוח הודעה ל- Profit Media המציינת "הסרה מרשימת הדיוור" או כל נוסח אחר המבהיר את רצונך שלא לקבל מ- Profit Media דיוור נוסף (״הודעת ההסרה״). הודעת ההסרה תשלח ל- Profit Media במסרון, דוא״ל, פקס, דואר או בבקשה טלפונית (בציון שם מלא). פרטי ההתקשרות המלאים עם Profit Media מופיעים בסעיף ״צרו קשר״ בתחתית תקנון דיוור זה.
 • כל עוד לא הסיר עצמו משאיר פרטים מרשימת הדיוור, Profit Media רשאים, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשם דיוור.
 • Profit Media רשאים, למנוע מכל משאיר פרטים קבלת דיוור לפי שיקול דעתם המוחלט.
אחריות Profit Media:
 • אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לשירות המוצא בו. Profit Media לא יהיו אחראים לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למקבל הדיוור כתוצאה מהסתמכות על מידע בדיוור ו/או בקישורים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר.
 • Profit Media לא יהיו אחראים לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו למשאיר פרטים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, פרסומת, מוצר, שירות וכו' המופעים בדיוור. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של משאיר הפרטים.
 • הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
סמכות שיפוט:
 • על תקנון דיוור זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
 • לבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון דיוור זה.
מדיניות פרטיות:
 • Profit Media מכבדים את פרטיות הלקוחות.
 • המידע הנאסף מהשירותים בהם אתה מתעניין עשוי לשמש את Profit Mediaאו מי מטעמם, בין היתר, לצורך התאמת השירותים המוצעים לך בצורה המיטבית, שמירה על איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה כללית.
 • Profit Media או מי מטעמם רשאים לעשות שימוש במידע הנאסף עליך, בין היתר, למטרות הבאות:
 • בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר ב- Profit Media מאמינים שהוא עשוי לעניין אותך, מעת לעת;
 • בכדי להתאים דיוור – פרסומות ומידע מסחרי על פי העדפותיך האישיות;
 • במידה והשארת פרטים, בכדי ליצור עמך קשר על ידי נציגי Profit Media, שותפיהם העסקיים וצדדים שלישיים בנוגע לשירותים אותם הם מספקים;
 • ניתוח סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים;
 • תפעולו של אתר Profit Media ופיתוח אתרים שיוקמו בעתיד על ידי Profit Media;
 • ניהול מכירות, שיווק, גיוס לקוחות והצעת שירותים חדשים;
 • בכדי לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר Profit Media עורכים מעת לעת.
 • Profit Media יהיו רשאים להעביר מידע אישי ולהעביר מידע לצדדים שלישיים כגון חברות מסחריות, עסקים ועוד בהתאם להוראות החוק לרבות, במקרים הבאים:
 • נתת לכך הסכמתך. לעניין זה ״הסכמה״ – הסכמה מדעת, במפורש או מכללא;
 • Profit Media ו/או מי מטעמה נדרשים על פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו בית משפט;
 • אם הדבר יידרש, לדעת Profit Media, במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה או דרישה בהליך משפטי אם יהיו בינך ובין Profit Media או בין צד שלישי לבין Profit Media;
 • על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של Profit Media ו/או מי מטעמם;
 • לצרכים סטטיסטים – אנו מספקים מידע אישי לגופים וחברות שאנו נותנים בהן אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי הוראות Profit Media ובאופן העולה בקנה אחד עם תקנון דיוור זה ומדיניות Profit Media. כלל, וככל שלא ניתנה הסכמה מראש למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטים אינו כולל פרטים מזהים;
 • אם תפר את תקנון דיוור זה, אם תבצע פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • בכל מקרה בו Profit Media יסברו, כי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • אם Profit Media תמוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם Profit Media יעבור לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים, אבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על תנאי תקנון דיוור זה.
 • חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט ו- Profit Media לא מתחייבים שהמידע יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית.
צרו קשר:
 • Profit Media מקפידים על קיום הוראות החוק ומכבדים את זכותכם ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם בדיוור תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו בהתאם לפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה:
כתובת: השיזף 12 אורנית
טלפון: 0525938688 או דוא"ל שכתובתו: lev@profitmedia.co.il
כל הזכויות בתקנון זה שמורות ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו.
עדכון אחרון: 2022
עיצוב הקמה וניהול קמפיינים